Fonden ikon

Partnerskaber

Fonden Langelands Elforsyning værner om lokalmiljøet og den langelandske fællesskabsfølelse. Derfor involverer vi os også i vores medmennesker og indgår partnerskaber til gavn for Langeland og Det Sydfynske Øhav.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige partnerskaber vi er gået aktivt ind i.


De Langelandske Kunsttårne

De Langelandske Kunsttårne

Et samarbejde mellem kunstnere på Langeland og Langelands Elforsyning har resulteret i et unikt kunstprojekt, som gradvist har udviklet sig siden starten i 2003. I dag rummer samarbejdet også Langeland Kommune og Turist- og Erhvervsforeningen Langeland (TEL).

Danmarks længste kunstudstilling

I anledning af Langelands Elforsyning’s 100års jubilæum i 2010 blev De Langelandske Kunsttårne udvidet fra 7 tårne til nu at omfatte 12 tårne. Derved blev der basis for at definere projektet som “Danmarks længste kunstudstilling”.

“De 12 Langelandske Kunsttårne giver beskueren en kunstnerisk oplevelse samtidig med, at man oplever den langelandske natur på tæt hold. Fra Nord til Syd, fra Øst til Vest, bevæger man sig rundt i et kulturlandskab samtidig med, at man kan opleve kunsten i de 12 tårne i fred og ro. Tårnene er åbne hele året rundt. Turen rundt vil altid byde på en ny oplevelse, som er forskellig for årstiderne og vejret. Denne helt unikke udstillingsform er enestående, og er foruden dette, Danmarks længste Udstilling.”, skriver Bo Trolle.

I 2010 stiftedes Fonden De Langelandske Kunsttårne. Fonden har til formål at styre projektets videreførelse og samtidig vedligeholde de gamle transformatortårne. Fonden fungerer i praksis også som bindeled mellem de forskellige kunstnere, Langelands Elforsyning og TEL. 

Se meget mere på  Fonden de Langelandske Kunsttårne’s hjemmeside.

GO2Green

GO2Green

Fonden Langelands Elforsyning er partner i GO2Green.

GO2Green er en nonprofit organisation primært orienteret om det sydfynske område. Deres mål er at reducere energiforbruget, skåne miljøet og bane vej for bæredygtig vækst i området. Det er deres mission at gøre det nemt og gennemskueligt for boligejere, virksomheder og institutioner at energirenovere samt at kunne vælge lokal arbejdskraft.

I forlængelse af deres allerede eksisterende samarbejder med både Langeland Kommune og Sydfyns Elforsyning har det virket helt naturligt for Fonden Langelands Elforsyning at medvirke til at øge indsatsen for grøn vækst på Sydfyn og Langeland – og derfor er vi partner.

Med først Langeland Kommune og nu også Fonden Langelands Elforsynings medlemskab håber vi at kunne inspirere flere langelandske bolig- og virksomhedsejere, til at støtte op om GO2Greens mål om realisering af flere energibesparelser og lokale arbejdspladser.

Tilskud til energibesparelser

Fonden Langelands Elforsyning giver i forvejen tilskud til energibesparelser og satser på at kunne realisere endnu flere projekter, efterhånden som GO2Green netværket udbygges på Langeland.
Med først støtte og efterfølgende besparelser for bolig- og virksomhedsejere og hertil større omsætning for lokale håndværkere, vil et øget fokus på grønne besparelser være en ren win-win situation.

Læs mere på  www.GO2Green.dk

Go2Green driver bl.a. tilbudsportalen ‘Grønne energitilbud’, hvor man uforpligtende kan få 3 tilbud på sin energiforbedringsopgave. Tilbuddene kommer fra lokale firmaer fra på Sydfyn og Langeland som alle er partnere i GO2Green.

Se mere på  www.groenneenergitilbud.dk

Langeland ~ sammen

Langeland ~ sammen

Langeland ~ Sammen er en forening bestående af borgere, foreninger, kunstnere, erhvervsliv og ambassadører på Langeland og Strynø. Målet med foreningen er at løfte Langeland ~ Sammen, og skabe en fælles fortælling om øen. Foreningen har en klar vision om at samle initiativer på Langeland og Strynø, og gennem sammenhold og sammenhængskraft skabe værdi for Langeland som fællesskab.

Det vil vi hos Fonden Langelands Elforsyning selvfølgelig gerne støtte op om, og er derfor gået aktivt ind i dette samarbejde. Grundlæggende arbejder Langeland ~ Sammen for at skabe nye – og løfte eksisterende initiativer. De har særligt fokus på de fem områder: gæstfrihed, oplevelser, handel, borgerfællesskab og uddannelse. Disse fem områder kan vi hos Fonden Langelands Elforsyning sagtens se os selv i. Vi arbejder for at være synlige i lokalsamfundet og støtte det lokale forenings- og idrætsliv. Vi går desuden aktivt ind i det lokale kunstnermiljø, bl.a. gennem projektet Langelandske Kunsttårne. Vi ser derfor vores samarbejde som helt naturligt, og ser tydelige synergier mellem Foreningen Langeland ~ Sammen og Fonden Langelands Elforsynings mål. 

Du kan læse mere om Langeland ~ Sammen  her .