Fonden ikon

Bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning


Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer snarest muligt efter brugermødet som typisk afholdes sidst i maj.
 
Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal bestyrelsen bestå af 2 medlemmer bosiddende i tidligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosiddende i tidligere Rudkøbing Kommune og 2 medlemmer bosiddende i tidligere Sydlangeland Kommune.
 
Valg gælder for 3 år, således at der hvert år er 2 eller 3 medlemmer på valg.
 
Valget gælder ubetinget for hele valgperioden.

Bestyrelse – Fonden Langelands Elforsyning

Formand
Ulrik Bremholm, 5953 Tranekær

Næstformand 
Preben Hansen, 5900 Rudkøbing

Øvrige medlemmer 
Torben Tørnqvist, 5900 Rudkøbing
Søren Nistrup Jørgensen, 5900 Rudkøbing
Britta Andersen, 5932 Humble
Jørgen Lysbjerg Jensen, 5932 Humble
Peder Hansen, 5953 Tranekær