Fonden ikon

Repræsentantskab

 Fonden Langelands Elforsyning er igang med en overgangsordning fra 58 medlemmer til 36 medlemmer af repræsentantskabet, grundet vedtægtsændringer se mere her .

Repræsentantskabet i 2024 består af 50 medlemmer, hvoraf:

•   13 bosiddende i tidligere Tranekær kommune

•  19 bosiddende i tidligere Rudkøbing kommune

•  12 bosiddende i tidligere Sydlangeland kommune

  6 frie pladser


Valg gælder for 3 år ad gangen. Der skal hvert år, så vidt det er muligt, afgå 1/3 af repræsentantskabets medlemmer i de 3 tidligere kommuner,

så man sikrer en løbende udskiftning.

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen efter de gældende regler i vedtægterne.

Repræsentantskabet pr. 28.05.2024


Tidligere Tranekær kommune

Michael Finn Hansen
Bruno Hansen
Carsten Bech Nielsen
Jens Jensen
Lennart Grønnegaard Banke
Peder Hansen
Jan Ole Jakobsen
Jes Laugesen
Kristine Karlshøj
Ulrik Bremholm
Sanne Nogel
Mia A. H. Rasmussen
Søren Ramsing


Tidligere Rudkøbing kommune

Søren Nyman Nistrup
Gustav Rabølle Knudsen
Anne Mette Wandsøe
Gert Schmidt
Torben Jensen
Jesper Møller Hansen
Jens Bruun Hansen
Erling Meier
Preben Hansen
Joan Madsen-Østerbye
Peder Grube
Rasmus Funk Andersen
Morten Andersen
Henrik Schakow
Søren Nistrup Jørgensen
Jesper Navne
Maja Scharling
Jørgen Ole Nielsen
Inge Nielsen

Tidligere Sydlangelands Kommune

Mikael Funk Andersen
Jacob Nielsen
Erling Rasmussen
Jørgen Lysbjerg Jensen
Henrik Rasmussen
Marianne Krag Petersen
Britta Andersen
Christian Nørager Larsen
Peder Pranger-Rasmussen
Søren Rosholt
Erik Pilegaard Petersen
Palle Sæderup 

Frie pladser

Axel F. Nielsen
Lars Chr. Prytz
Poul-Erik Risager
Dorte Nyman Haugaard
Hans Erik Jensen
Kim Elnegaard Christensen