Fonden ikon

Fondsudlodning & Donationer

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være synlige i lokalsamfundet som det lokale elselskab. Derfor udlodder vi hvert efterår fondsmidler til en lang række foreninger og fællesskaber på Langeland, Strynø og Siø. 

I forbindelse med vores nye strategi fra 2023 er det muligt at søge midler i Fonden Langelands Elforsyning i 3 forskellige kategorier. 
Mindre donationer fortsætter som i de tidligere år, hvor der er ansøgning og udlodning en gang årligt. De to nye kategorier er henholdsvis mellem – og større donationer. Se mere herunder.  

Fondsudlodning & Donationer på Langeland, Strynø & Siø


Vores mål er:

  • At være synlige i lokalsamfundet 
  • At støtte det lokale forenings- og idrætsliv 
  • At støtte med annoncer, sponsorater og udlodning af fondsmidler 
  • At støtte det lokale kunstnermiljø – bl.a. ved at være aktiv i projektet “De Langelandske  Kunsttårne” 

Mindre

< 100 t.kr.

Der modtages ansøgninger en gang årligt

Mellem

100 t.kr. – 1. mio.kr.

Der modtages ansøgninger to gange årligt

Større

> 1. mio. kr.

Der modtages ansøgninger løbende

Mindre donationer
< 100 t.kr.

Åbning for ansøgninger: Torsdag d. 1. august 2024
Ansøgningsfrist: Søndag d. 1. september 2024

Tilbagemelding på ansøgning: I starten af oktober
Udlodning: Tirsdag d. 22. oktober 2024

Sådan søges der
Send en motiveret ansøgning, mrk. ”Ansøgning om fondsmidler”, til udlodning@lef.dk

Den motiveret ansøgning skal indeholde:

  • Hvem der ansøger (foreningsnavn + cvr nr.)
  • Hvad der ansøges til samt beløb
  • Gerne billeder/ illustrationer på det der søges om
  • Kontaktperson

Mellem donationer
100 t.kr – 1. mio. kr.

Forår 
Åbning for ansøgninger:
 Mandag d. 1. april 2024
Ansøgningsfrist: Søndag d. 28. april 2024

Tilbagemelding på ansøgning: I starten af Juni

Efterår
Åbning for ansøgninger:
  Torsdag d. 1. august 2024
Ansøgningsfrist: Søndag d. 1. september 2024

Tilbagemelding på ansøgning: I starten af oktober

Sådan søges der
Udfyld oplysningsskemaet send dette til  udlodning@lef.dk,
mrk. ”Ansøgning mellem donation”
.

Større donationer
> 1 mio. kr.

Ansøger I om beløb som er større end 1. mio. kr. kan der sendes en ansøgning, når I er klar.  

Herefter vil I modtage en besked om, hvornår næste bestyrelsesmøde afholdes, hvor jeres ansøgning vil blive drøftet. 

Sådan søges der
Udfyld oplysningsskemaet send dette til  udlodning@lef.dk,
mrk. ”Ansøgning Større donation”
.


Fonds udlodning 2023

Tirsdag den 24. oktober 2023 var en festdag for en række foreninger og fællesskaber fra hele Langeland. Her uddelte Fonden Langelands Elforsyning 1.000.000 kroner i fondsmidler til 32 forskellige modtagere. Nu kan fondsmidlerne gøre en forskel mange steder på øen – til stor glæde for foreninger og brugere.

Vi har i september modtaget rigtig mange ansøgninger, og kunne desværre ikke glæde alle. De 32 foreninger og aktiviteter har fået alt fra 5.000 til 92.000 kr. 

Sponsorater

Grundet Fonden Langelands Elforsynings årlige udlodning af fondsmidler, gives der ikke længere større sponsorater.

Mindre sponsorater kan ydes til foreninger samt til projekter af almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er forretningsmæssigt begrundet.
For at sponsorater kan begrundes forretningsmæssigt, skal der bl.a. være en synlig reklameværdi for Fonden. Derfor ønsker vi typisk, at vores logo eller anden visuel reklame skal indgå som en del af sponsoratet.

Ansøgning til sponsorater sendes til lef@lef.dk.