Fonden ikon

Fonden

Virksomhedsstruktur

Fonden Langelands Elforsyning er en erhvervsdrivende fond, med fokus på elforsyningen på Langeland, Strynø og Siø. Fonden beskæftiger sig dels med driften af dens datterselskaber og dels med uddeling af fondsmidler til lokale foreninger og fællesskaber.

Nedenstående model viser Fonden Langelands Elforsynings datterselskaber.

”Procenttallet angiver, hvor stor en ejerandel Fonden Langelands Elforsyning ejer af de underliggende selskaber.”


Organisationsplan

Hvem er Fonden Langelands Elforsyning?

Fonden Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond. Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.
Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

Ø/strøm A/S 

Ø/strøm er et lokalt elhandelsselskab med fokus på Langeland, Siø og Strynø. Vi arbejder for at give vores lokale kunder en god og lokal kundeservice og samtidig tilbyde billigst mulig el til vores kunder i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S

Fonden Langelands Elforsyning ejer 51% af Gadelys Langeland. De resterende 49% ejes af Langeland Kommune. Gadelys Langeland A/S ejer og driver det kommunale gadelysanlæg på Langeland og Strynø, og leverer gadelys som ydelse til Langeland Kommune der bestemmer anlæggets udformning og tændingstidspunkter.

Fonden rituEL

Fonden rituEL er et binavn til Fonden Langelands Elforsyning, og virker som serviceselskab for koncernen. Formålet er, at vores medarbejdere kan arbejde gennem dette serviceselskab for både VEKSEL A/S og Gadelys Langeland uden, at lovgivningen om netselskabers separate identitet bliver overtrådt.

LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS

De to firmaer driver vindmølleproduktion på Nordlangeland. LEF Vind 1 ejer en 3 MW vindmølle der producerer omkring 9.000.000 kWh årligt. Det svarer til ca. 11% af elforbruget på Langeland. LEF Vind 2 ejer 54,5% af anparterne i en tilsvarende vindmølle – begge placeret ved Lejbølle på Nordlangeland.

Den el der bliver produceret, bliver solgt på elbørsen Nord Pool, men rettighederne til de grønne certifikater har vi beholdt, og det er bl.a. disse certifikater der giver mulighed for at købe certificeret grøn el.

Idet handlen af el sker via elbørsen, er således ingen direkte økonomisk sammenhæng mellem produktion af strøm og salg af strøm på Langeland, men certificeringerne gør at langelænderne er 100% sikre på, at de kan købe lokal grøn strøm, som er produceret med hensyntagen til miljøet.


VEKSEL A/S

VEKSEL A/S er det lokale netselskab på Langeland, Strynø og Siø. VEKSEL står for drift, vedligehold, måling, afregning og udbygning af elnettet. Netvirksomhederne i Danmark har monopolstatus og er derfor indtægtsregulerede fra myndighedernes side, så man sikrer at alle netkunder er lige stillet. Dette betyder i praksis bl.a. at VEKSEL ikke opkræver større nettariffer end nettets opbygning, alder og belastningsgad berettiger til.

VEKSEL har ca. 12.300 tilsluttede installationer forsynet via 950 km elnet, og VEKSEL formidler ca. 80 GWh til vores kunder på Langeland, Strynø og Siø. Derudover har VEKSEL måleransvaret for alt forbrug og produktion i netområdet. Udgiften til dette dækkes af investeringsbidrag, nettariffer og abonnement. Det betyder med andre ord at alle de priser og gebyrer som VEKSEL opkræver er tildelt og godkendt af myndighederne – det samme gælder alle regler og vilkår for brug af elnettet.