Fonden ikon

Brugerindflydelse

Fonden Langelands Elforsyning er en brugerstyret erhvervsdrivende fond. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til brugermøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Brugermødet afholdes typisk sidst i maj

Brugermødet vil blive annonceret i de lokale dagblade senest 14 dage før mødets afholdelse.
 
For at kunne deltage i mødet skal man afhente adgangskort hos Langelands Elforsyning senest 3 hverdage før selve brugermødet.
 
En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har rådighed over én eller flere elinstallationer i VEKSEL A/S’ forsyningsområde.

Efter brugermødet afholdes der repræsentantskabsmøde hvor der er valg til bestyrelsen.


Ekstraordinært Brugermøde 16. april 2024

Den 16. april blev der afholdt et ekstraordinært Brugermøde i Fonden Langelands Elforsyning.
Dette blev afholdt for indhentelse af samtykke til ændring af vedtægtens §13,1 §13,2 og §13,3, samt etablering af en overgangsordning i §14.

Bred enighed

Der var en bred enighed om ændring af vedtægterne, hvor 25 ud af 26 stemte for.
Dette betyder at vi, Fonden Langelands Elforsyning i år vil starte på en overgangsordning.


Overgangsordning

Overgangsordningen løber de næste tre år, alle sidder deres respektive valgperioder ud og hvert år vælges der efter de nye bestemmelser.

Se skema for overgangsordningen her 

Ekstraordinært brugermøde 16. april 2024

Vedtægtsændringer vedr. bestyrelsen

§ 5.2: Bestemmelse om valgdistrikter – udgår
Hvilket giver mere fri udvælgelsesproces med bedre mulighed for inddragelse af personprofilen fremfor kandidatens geografi.

§5.3 -> §5.2: Ændre nummerering – indhold uændret

§5.4 -> §5.3: Valgdistrikter nedlægges for suppleanter som konsekvens af §5.2

§5.4 (ny): Søge sammensætning af bestyrelsen med samlet kompetenceprofil som passer til fondens virke

§5.5 (ny): Bestyrelsen fastsætter valgprocedure for repræsentantskab og bestyrelse

Øvrige ændringer er blot ændret nummerering. 

Vedtægtsændringer vedr. repræsentantskabet

§13.1: Repræsentantskabets størrelse og valgdistrikter

Før overgangsperiode
Frem til i år har repræsentantskabet bestået af 58 medlemmer, hvoraf:

•        16 skal være bosiddende i tidligere Tranekær kommune

•        26 skal være bosiddende i tidligere Rudkøbing kommune

•        16 skal være bosiddende i tidligere Sydlangeland kommuneEfter overgangsperiode
Repræsentantskabet bestående af 36 medlemmer, hvoraf:

•        6 skal være bosiddende i tidligere Tranekær kommune
•        6 skal være bosiddende i tidligere Rudkøbing kommune
•        6 skal være bosiddende i tidligere Sydlangeland kommune
•        18 frie pladser

§13.2 (ny): Ledige pladser fra de 3 tidligere kommuner videregives til ”frie”

§13.2 -> §13.3: Præcisering af at repræsentantskabet vælges på brugermødet, samt fjernelse af aldersbegrænsning

Øvrige ændringer er blot ændret nummerering. 

Ekstraordinært brugermøde 16. april 2024
Ekstraordinært brugermøde 16. april 2024
Ekstraordinært brugermøde 16. april 2024

Overgangsordning for repræsentantskabet

Skemaet herunder viser strukturen i den 3 års overgangsperiode samt den permanente ordning, som ses i år 2027

2024

Tidligere Tranekær Kommune
5 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
13 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
9 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
19 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
6 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
12 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

6 Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

50 pladser i alt

2025

Tidligere Tranekær Kommune
5 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
10 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
9 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
12 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
6 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
8 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

6 Dedikeret pladser på valg
12 Pladser i alt

42 pladser i alt

2026

Tidligere Tranekær Kommune
6 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
8 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
4 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

6 Dedikeret pladser på valg
18 Pladser i alt

36 pladser i alt

2027

Tidligere Tranekær Kommune
2 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
2 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
2 Kandidater på valg
2
Dedikeret pladser på valg
6 Pladser i alt

Frie 
6 Kandidater på valg

6 Dedikeret pladser på valg
18 Pladser i alt

36 pladser i alt

Fra 2027 vil repræsentantskabet bestå af 36 personer fordelt på fire valg distrikter.

  • 6 skal være bosiddende i tidligere Tranekær kommune
  • 6 skal være bosiddende i tidligere Rudkøbing kommune
  • 6 skal være bosiddende i tidligere Sydlangeland kommune
  • 18 frie pladser

    Samtidig vil der fra 2027 årligt være en 1/3 del på valg fra hvert af de fire valg distrikter.


Overgangsordning for Bestyrelsen

Skemaet herunder viser strukturen i den 3 års overgangsperiode samt den permanente ordning, som ses i år 2027

2024

Tidligere Tranekær Kommune
1 Kandidater på valg
0 Dedikeret pladser på valg
1 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
2 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
0 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
2 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

2 Dedikeret pladser på valg
2 Pladser i alt

7 pladser i alt

2025

Tidligere Tranekær Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
1 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
1 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

3 Dedikeret pladser på valg
5 Pladser i alt

7 pladser i alt

2026

Tidligere Tranekær Kommune
0 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
1 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Frie 
0 Kandidater på valg

2 Dedikeret pladser på valg
7 Pladser i alt

7 pladser i alt

2027

Tidligere Tranekær Kommune
0 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Tidligere Rudkøbing Kommune
0 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Tidligere Sydlangeland Kommune
0 Kandidater på valg
0
Dedikeret pladser på valg
0 Pladser i alt

Frie 
3 Kandidater på valg

3 Dedikeret pladser på valg
7 Pladser i alt

7 pladser i alt

Bestemmelsen om valgdistrikter udgår.
Hvilket giver mere fri udvælgelsesproces med bedre mulighed for inddragelse af personprofilen fremfor kandidatens geografi.